O’LEARYS

Att mäta konverteringar offline och bygga en global franchise-struktur i sociala medier

Case av DigiView Agency

Uppdraget

O’Learys är en svensk franchise restaurangkedja med konceptet amerikansk sportbar och restaurang. Restaurangkedjan är grundad av Jonas Reinholdsson och den första restaurangen öppnades i Göteborg 16 november, 1988 på Basargatan 10.  Företaget hade i december 2017 totalt 126 restauranger i 13 länder. 

DigiVIews resa med O’Learys startade redan år 2014. Genom framgångsrika investeringar hos lokala franchisetagare fick DigiView förtroendet att hantera kedjans nordiska kampanjer med sociala medier som huvudsaklig plattform för ökad försäljning och accelererad tillväxt. En del i samarbetet var att implementera en teknisk skalbar struktur för samtliga 100+ restaurangenheter med målsättningen att på ett effektivt sätt öka varumärkeskännedomen samt försäljningen på såväl lokal som nordisk nivå. 

Metod

Genomförande

Franchise strategi

Strategin syftade till att få den sammanlagda aktiviteten av huvudsida (O’Learys Trademark) och tillhörande dotter-sidor (Lokala franchisetagare) att korrespondera i varumärkesbyggande, engagemang och räckvidd. Tydliga riktlinjer gällande sammanhållning, kommunikationsråd av varumärket samt ett enhetligt förhållandesätt och policy för närvaron på sociala medier lade därmed grunden för strategin. Strategin innefattade fortsättningsvis O’Learys övergripande målsättningar, strategiskt och tekniskt arbetskoncept samt definierade målgrupper för samtliga investeringar i sociala medier för användning och mätning på såväl lokal som nordisk nivå. För optimala förutsättningar till att attrahera målgruppen med högsta relevans utefter beteende genomsyrades strategin av tre specifika fokusområden: Sportintresserade, mat & dryck samt studenter.

 

Teknisk struktur för 120+ restauranger

Arbetet med avancerad marknadsföring via såväl franchisetagare som på nordisk nivå krävde en vattentät teknisk struktur där O’Learys Trademarks kontroll över samtliga marknadsföringskanaler var centralt. Målsättningen med insatsen var att ha rätt förutsättningar till att driva försäljning av hamburgare och presentkorten samt att mäta investeringarna offline. Detta gjorde vi genom att sätta upp kanaler, annonskonton, konverteringspixlar samt övriga tekniska implementationer för varje enskild franchisetagare inför det praktiska utförandet av annonseringen och mätning av restaurangbesök.

 

Internationell kampanjhantering

Utifrån framtagen kommunikationsstrategi ansvarade vi för O’Learys kompletta kampanjhantering baserat på annonsplan, innehåll samt distribution i synnerhet under lanserings- och högtidssäsonger. Samarbetet innefattade att operativt distribuera kampanjerna på nordisk nivå (Sverige, Norge, Island och Finland) via strategisk sekvensannonsering. Utefter en grundlig analys av kundregister optimerade vi annonserna stegvis mot befintliga målgrupper, följare samlade från de lokala franchisetagarna, retargeting av relevant webbplatstrafik, tidigare bokningar samt lookalikes till dessa med rätt innehåll för att uppnå maximal effekt av investeringen. Tack vare vår kompletta lösning för O’Learys Trademark och franchise, kunde vi framgångsrikt mäta avkastningen offline.

Play Video
Kontakta oss!

Är du nyfiken på DigiView och hur vi kan hjälpa dig accelerera din tillväxt via digital marknadsföring?

Hör av dig så lovar vi att återkoppla så snart vi kan!

RING
08-410 33 787

BESÖK
Sveavägen 59
113 59, Stockholm