EXPERTOMRÅDEN

Experter på digital marknadsföring

Fullfjädrad expertis inom digitala kundresor via sociala medier, sök, display & online video.

Marknadsföringsstrategi

Målsättningar & KPI’er, strategi för digital kundresa, målgrupper, kommunikation, budgetallokering, mediemix, distributionstaktik.

Digitalt koncept

Data-driven varumärkesstrategi, digital konceptutveckling, kreativa riktlinjer för kanaler & placeringar, modellering av hypoteser, utvärdering av annonsprestation.

Analys & insikt

Ramverk för rapportering & KPI’er, marknadsmix & attribution, resultat av köp/leads, målgrupper & livstidsvärde, varumärke & affärsinsikter, forecasting.

Projektledning

Kampanjplanering, koordinering, resursfördelning, uppföljning & rapportering, kvalitetssäkring, budgetering, optimering av marknadsföringsstrategi.

Annonsköp

Kostnadseffektiv kampanjhantering, medieplanering, placering av medieköp, budgetallokering, optimering, A/B-tester.

Teknik & automatisering

Uppsättning & struktur av annonskonton, regelstyrda automatiseringar, store visit-annonsering, dynamiska produktkataloger, dynamisk mediaallokering, API-integrationer.

Innehåll

Produktionsplanering, annonsproduktion (foto, video, copy, AR, 3D, 2D), design, redigering, visuella effekter, optimering av innehåll, A/B-tester, formatanpassning.

Data & visualisering

Implementation av pixlar & systemintegrationer, visualisering av data i skräddarsydda dashboards,  marknadsaktiviteter enade i en vy, effektiv filtrering.

Expertstöd & rådgivning

Skräddarsydda utbildningar, workshops & coaching, rådgivning för beslutsfattare, teknisk eller kreativ audit, teknisk felsökning & support, kvalificering & matchning av byråer eller leverantörer.

sociala medier

Öka din varumärkeskännedom mot precisa målgrupper, marknadsför dina produkter baserat på engagemangsdata och öka din försäljning.

sök

Stärk ditt företags närvaro online, säkerställ högsta möjliga relevans och konvertera dina kunder vid rätt sinnesstämning.

SOCIALA MEDIER
Öka din varumärkeskännedom mot precisa målgrupper, marknadsför dina produkter baserat på engagemangsdata och öka din försäljning.
SÖK
Stärk ditt företags närvaro online, säkerställ högsta möjliga relevans och konvertera dina kunder vid rätt sinnesstämning.
ONLINE VIDEO
Nå dina potentiella kunder baserat på var, när och hur de tittar. Du betalar bara när de visar intresse för din annons.
DISPLAY
Maximera din exponering, nå dina redan intresserade målgrupper och behåll närvaron hos befintliga kunder.
Föregående
Nästa

Online video

Nå dina potentiella kunder baserat på var, när och hur de tittar. Du betalar bara när de visar intresse för din annons.

Display

Maximera din exponering, nå dina redan intresserade målgrupper och behåll närvaron hos befintliga kunder.

Kontakta oss!

Är du nyfiken på DigiView och hur vi kan hjälpa dig accelerera din tillväxt via digital marknadsföring?

Hör av dig så lovar vi att återkoppla så snart vi kan!

RING
08-410 33 787

BESÖK
Sveavägen 59
113 59, Stockholm