LENSWAY

Så sålde vi slut på sortimentet för solglasögon under 30 dagar

Case av DigiView Agency

x
Avkastning av investering
pts
I varumärkeslyft
%
Genomsnittlig engagemangsgrad

Uppdraget

Sommaren står runt hörnet och enligt tradition inleds Lensways årliga kampanj; NORR, som innefattar erbjudandet om valfria solglasögon från NORR vid köp av linser online. Vårt uppdrag var att paketera och distribuera NORR-kampanjen i Sverige och Norge genom att effektivt driva målgruppen genom en konverteringsfokuserad tunnel. Kampanjen skulle samtidigt kompletteras med en nollmätning i varumärkeskännedom, där vårt uppdrag även omfattande ett brand lift parallellt med satsningen. Målsättningen med satsningen var att öka försäljningen av linser, bidra till 25 000 stycken utgivna solglasögon samt öka kännedomen gällande kampanjerbjudandet NORR under kampanjperiodens tre månader.

Metod

Genomförande

Strategi

Kampanjens målsättning var att maximera försäljning hos nya såväl som befintliga kunder. Detta med strategin att bli top of mind, förlänga räckvidden och optimera satsningen över hela kampanjperioden. Detta byggdes på tre steg av kundresan: Kännedom, övervägande och köp, där samtliga steg aktiverades parallellt med varandra för att på bästa sätt driva målgruppen genom tunneln och synkronisera med den korta köpcykeln. Kännedom kring erbjudandet kommuniceras redan i första kontakt för sedan arbeta vidare med att paketera olika infallsvinklar på erbjudandet för att fånga målgruppens olika konverteringsbeteenden och insteg till köp.

 

Konceptutveckling

Konceptet omfattades av uppmärksammande innehåll att leka med formatens befintliga element och funktioner samt kognitiv anpassning efter målgruppens beteende för respektive plattform. Kommunikativt låg starkt fokus på de rationella värdena och konsekvent exponering av varumärket Lensway för att sekundärt bygga på med emotionella värden och skilda igenkänningsfaktorer med fokus mellan linser och solglasögon för att driva rätt engagemang inför konvertering. Kampanjen innefattade ett hundratal annonsformat i sommartema fördelat över Norge och Sverige där tillhörande innehåll anpassades för varje steg och målgrupp i kundresan samt varje format, kanal och placering.

 

Annonsering

Distributionen fokuserade på att nyttja full potential av relevanta kanaler, placeringar & funktioner över Facebook, Instagram, Snapchat och Youtube. Kundresan inleddes med konverteringsdriven kännedom mot breda målgrupper. Fortsättningsvis arbetade vi vidare med engagemangsdrivna annonser fördelat på solglasögon och linser med syftet att segmentera ut vilket fokus som skulle exponeras för respektive målgrupp i konverterings-stadiet. Vi anpassade även befintligt mailutskick i Messenger, riktade unika Youtube-annonser utefter tittarbeteende och sökord samt realtids-styrda annonser utefter väderlek eller högtid. Distributionen kompletterades löpande med retargeting-annonser mot icke-köpare, tidigare köpare med syftet att få dem nyttja erbjudandet igen samt dynamiska produktannonser utefter webbplatsbeteenden.

Play Video
Kontakta oss!

Är du nyfiken på DigiView och hur vi kan hjälpa dig accelerera din tillväxt via digital marknadsföring?

Hör av dig så lovar vi att återkoppla så snart vi kan!

RING
08-410 33 787

BESÖK
Sveavägen 59
113 59, Stockholm