EPICENTER

Internationell marknadsföring B2B för fyra marknader & 6 affärsområden

Case av DigiView Agency

+
Unika personer har blivit exponerade av varumärket & erbjudandet 11M gånger
- %
Sänkning av kostnad per lead under perioden
+ %
Ökning av leads sedan första kampanjen

Uppdraget

Epicenter kontaktade DigiView i samband med sin internationella expansion över fyra marknader; Stockholm, Amsterdam, Oslo & Helsingfors. Länderna varierade i varumärkeskännedom och Epicenter behövde hjälp med att paketera ett skalbart ramverk för att driva affären via sociala medier baserat på marknadernas unika behov och förutsättningar. Målsättningen med satsningen var att öka varumärkeskännedomen såväl nationellt som internationellt, forma en smart metodik för prospektering, engagera nya samt tidigare medlemmar och slutligen öka leadsgenereringen inom samtliga affärsområden spaces, event, members, campus och living.

Metod

Genomförande

Strategi

Strategin grundades på två kategorier: 1) Amsterdam, Oslo och Helsinki och 2) Stockholm. För Amsterdam, Oslo och Helsinki låg fokus på top funnel med syftet att öka varumärkeskännedomen av Epicenter för att slutligen generera nya kunder inom medlemskap & event. För Stockholm satte vi istället sikte på maintain och expand (bibehållandet av befintliga medlemmar och utökning av affären) med syftet att öka produktkännedomen för campus och living mot befintliga eller tidigare kunder då man redan har en stark positionering lokalt. Utöver leadsgenerering mot nya och befintliga kunder låg även starkt fokus på att engagera Epicenters community med fokus på event, medlemmar och thought leadership. Strategin innefattade en komplett kundresa baserat på målgrupper, kanalstruktur, innehåll, distributionsplan och KPI:er för samtliga marknader.

 

Konceptutveckling

Det kreativa ramverket för Epicenter grundade sig i att paketera de olika medlemserbjudanden, space event, campus och living i en tydlig kommunikationsplattform för både den betalda och organiska marknadsföringen. Detta gjorde vi genom att kategorisera upp intressen inom de olika affärsområdena.

Vi paketerade Epicenter genom att forma ett stringent paraply för varumärket och designa unika grafiska ramverk för de olika områdena. Varje område fick sin egen färg utvald från Epicenters färgpalett och unika ikoner designades för att skapa igenkänning när man träffades av de olika budskapen. Ramverket innefattar fortsättningsvis löpande utveckling av hypoteser och A/B-tester för att se hur marknaderna reagerar olika på annonserna. Bland annat testas lokalt språk mot engelska, emotionella mot rationella budskap och hur med eller utan människor kan skilja sig i engagemang.

 

Annonsering

Distributionen baseras på en komplett prospekteringsmodell för samtliga marknader där val av relevanta plattformar och annonsplaceringar utefter beteende lägger grunden till vår datainsamling. Initialt fokuserar vi på breda och databaserade tvilling-målgrupper genom hög räckvidd och frekvens av varumärket Epicenter för att säkerställa kvalificerade målgrupper inför fortsatt bearbetning. Fortsättningsvis breddar vi antalet plattformar och bearbetar vidare målgruppens intresse baserat på olika USP:ar inom alla affärsområdena för att slutligen konvertera våra varmaste leads med individuella call to actions för såväl befintliga som nya medlemmar eller kunder. Distributionen handlar om att löpande möta målgruppen i den betydligt längre köpcykeln inom B2B, där mottagaren behöver bearbetas över längre tid. För just Epicenter har främst LinkedIn varit en viktig kanal med sin pricksäkra målgruppsanpassning men även Facebook, Instagram och Twitter för fortsatt exponering där målgruppen finns.

Play Video
Kontakta oss!

Är du nyfiken på DigiView och hur vi kan hjälpa dig accelerera din tillväxt via digital marknadsföring?

Hör av dig så lovar vi att återkoppla så snart vi kan!

RING
08-410 33 787

BESÖK
Sveavägen 59
113 59, Stockholm