AIMO

Resan till Stockholms största bildelningstjänst på 6 månader

Case av DigiView Agency

+
Appinstallationer
+
Genomförda resor
- %
Sänkning i kostnad per appnedladdning

Uppdraget

I oktober 2018 rullade 300 aimo ut på Stockholms gator, stans första eldrivna bildelningstjänst. Lagom till att största konkurrenten DriveNow lägger ner och nya mobilitetstjänster som sparkcykel-tjänsten VOI växer på marknaden initierades aimo’s storsatsning i sociala medier. Vårt uppdrag innefattade att paketera en lanseringskampanj med starkt konverterings- och lojalitetsfokus där målsättningen var att skapa kännedom om varumärket aimo, paketera erbjudandet rätt för att fånga målgruppens intresse och inte minst driva antalet appnedladdningar samt frekventa användare. Sagt och gjort satte vi sikte på att driva 20.000 app-nedladdningar.

Metod

Genomförande

Lanseringsstrategi

För att utforma en vattentät kommunikationsstrategi var vår initiala uppgift att djupdyka i målgruppsanalyser för både innerstad och kringliggande orter, konkurrenternas såväl framgångar som misslyckanden och prospektering av potentiella intressenter. Utifrån detta paketerade vi en lanseringsplan där strategi, innehåll och distribution var synkroniserat för varje enskild målgrupp. Med målsättningen att etablera varumärket, fånga intresset för tjänsten och maximera användningen av aimo i Stockholm stad skulle målgruppen utefter behov och livsstil möta kommunikationen av aimo på helt unika sätt.

 

Konceptutveckling av kundresa

Utefter varumärkeskonceptet “Gets you there” kreerade och producerade vi annonser enligt fyra fokusområden som syftade till att trigga intresse, bygga varumärke samt belysa såväl kundupplevelse som användande. Inledningsvis tilltalade vi Stockholmarna genom att bildsätta detaljer av aimo kombinerat med viktiga nyckelord för att mynta rätt associationer inför lanseringen. De varumärkesbyggande annonserna skulle sätta budskapet “Stockholms first electric carshare” på kartan i samband med starka visuella kopplingar till Stockholm och bilens unika exteriör. Efterföljande annonser fokuserade på målgruppssegmenteringen, där relevans utefter de olika intressemålgrupperna satte prägeln på innehållet. Detta innebar att varje målgrupp fick uppleva innehåll som representerade deras unika kundupplevelse anpassat efter deras vardagsbehov och livsstil för att fånga intresse på nytt samt stärka intentionen till användning.

 

Annonsering

Distributionen omfattades av tre kampanjer: Pre launch, launch och post launch. Kampanj 1 syftade till att högintensivt maximera uppmärksamheten och bygga relevanta målgrupper inför lanseringen där fokus låg på att skapa bred kännedom av aimo som varumärke och tjänst i Stockholm. Kärnmålgruppen segmenterades upp och omfattades av tre kategorier: konkurrenter, demografi och livsstil. Utefter de olika intressemålgrupperna blev A/B-tester mellan rationella och emotionella faktorer utefter unika vardagsbehov och relevans i realtid en förlängd arm i kommunikationen. Vi bearbetade därefter vidare de som engagerat sig men ännu inte använt sig av tjänsten genom dynamiska annonser genom en mer personlig kommunikation.

Play Video
Kontakta oss!

Är du nyfiken på DigiView och hur vi kan hjälpa dig accelerera din tillväxt via digital marknadsföring?

Hör av dig så lovar vi att återkoppla så snart vi kan!

RING
08-410 33 787

BESÖK
Sveavägen 59
113 59, Stockholm