OFFICE DEPOT

Så skapar vi tillväxt av kontorsmaterial och företagslösningar B2C & B2B

Case av DigiView Agency

x
Genomsnittlig ROAS på Facebook & Instagram
- %
Sänkt kostnad per köp via sociala medier
+ %
Ökning av köp via sociala medier
m+
Exponeringar av varumärke

Uppdraget

Office Depot vill skala upp för att växa sin digitala verksamhet och inledde därför ett partnerskap med DigiView i början av 2020. Med de primära målen att stärka positionen på marknaden, generera nya kunder inom både B2C och B2B samt bibehålla existerande kunder behövde DigiView skapa ett skalbart ramverk med unika och automatiserade kundresor per respektive affärsområde. 

Metod

Genomförande

Strategi

Genom betald marknadsföring inkluderade sociala medier-strategin uppbyggnaden av unika kundresor inom Office Depots två affärsområden: Office Supplies (B2C) och Solutions (B2B). Fokuset låg på att växa affären genom att genererar varumärkeskännedom, köp och leads – både online och i butik. För att lyckas med detta behövde DigiView implementera en teknisk infrastruktur som fokuserade på datadrivna målgrupper, vilka utgick från kundernas beteende på de sociala plattformarna samt på Office Depots hemsida. Detta kombinerades med relevant kommunikation som var paketerad per affärsområde och per steg i kundresan.


Koncept

När konceptet togs fram behövde DigiView ha i åtanke att Office Depot ville genomgå en mindre varumärkesförändring och att kommunikationen skulle behöva ske på ett nytt sätt. Respektive affärsområde behövde kommuniceras på ett mer kreativt och modernt vis än vad det tidigare gjort. Med vetskapen om detta skapade och etablerade DigiView det nya konceptet “För varje kontorsliv”, vilket blev utgångspunkten för all reklam i sociala medier. För att stärka igenkänningen och bygga relevans låg fokuset på att visa upp flera olika kontorsliv, med allt vad det innebär. Konceptet var väldigt anpassningsbart och kommunikationen kunde lätt justeras när COVID-19 pandemin spreds över världen, vilket ledde till att folk började arbeta hemifrån.

För att garantera lyckade resultat, oberoende av affärsområde, behövde kommunikationen bibehålla en stringens. DigiView såg därför till att säkerställa att varumärket alltid var den övergripande rösten i all annonsering. Kommunikationen behövde även på ett snabbt sätt befästa varumärket hos målgruppen för att stärka kännedomen, därför togs alltid följande vertikaler i beaktning när annonserna producerades;

– Produktcentralisering
– Känslan av en modern kontorsplats
– Handskrivet typsnitt 
– Ny anpassningsbar slogan

 

Distribution

Facebook, Instagram and Pinterest var de primära kanalerna för affärsområdet Office Supplies (B2C). Annonseringen distribuerades med en datadriven strategi där nyckeln var att kontinuerligt prospektera nya kunder som med största sannolikhet skulle engagera sig i annonseringen, för att därefter fortsätta bearbetningen av de längre ner i marknadsföringstratten. Distributionsplanen inkluderade även flera steg i konvertersingsfasen, som dynamiska produktannonser (DPAs) och Store Visits, för att säkerställa att annonserna alltid var så relevanta som möjligt och för att öka antalet konverteringar. Solutions, Office Depots affärsområde mot företag, hade LinkedIn som primär plattform samt Facebook och Instagram som sekundära återannonseringskanaler. Några av nycklarna till framgångarna var möjligheten att kontinuerligt optimera, utvärdera hypoteser och jobba med en datadriven approach. 

Play Video
Kontakta oss!

Är du nyfiken på DigiView och hur vi kan hjälpa dig accelerera din tillväxt via digital marknadsföring?

Hör av dig så lovar vi att återkoppla så snart vi kan!

RING
08-410 33 787

BESÖK
Sveavägen 59
113 59, Stockholm