LRF

Så ökade vi ansökningarna till gröna utbildningar med 10%

Case av DigiView Agency

%
Räckvidd bland Sveriges samtliga 13-17 åringar
%
Ökat antal ansökningar mellan 2017 och 2018
/10
Relevansbetyg av innehåll

The mission

Det gröna näringslivet är nyckeln till minskad global uppvärmning och vägen till att nå regeringens klimat- och miljömål. Men branschen står inför en stor utmaning: arbetskraften ökar inte i takt som efterfrågan.

I uppdrag av Lantbrukarnas riksförbund syftade vårt 3-åriga samarbete till att modernisera kommunikationen gällande det gröna näringslivet och stärka kunskapen samt attraktionskraften om en grön karriär.

Målsättningen med satsningen var således att öka antalet ansökningar till de svenska naturbruksskolorna och kännedomen kring initiativet Jobba Grönt. Fokus låg på att attrahera blivande gymnasie- och högskoleelever i åldrarna 14-17 & 18-25, vilket gjordes genom en omnikanals distributionsstrategi byggd på Youtube-konceptet “The Green Challenge”.

Metod

Genomförande

Digitalt koncept

Kommunikationen syftade till att representera det gröna näringslivet från en ny synvinkel, att eliminera stereotypiska och förutfattade meningar samt exponera de möjligheter som existerar inom branschen. Paketering av konceptet var ett tävlingsinriktat underhållnings-format där kunskap om arbetsmöjligheterna inom skog, trädgård, maskin/teknik och djur var centralt. Serien fick arbetsnamnet “The Green Challenge”, där några av Sveriges största Youtubers fick i uppgift att tävla om vem som lyckades lära sig mest om det gröna näringslivet.

 

Influencers

För att attrahera en yngre och mer krävande målgrupp, blev Youtube huvudsaklig kanal för initiativets ökade kännedom och kampanjens insamling av relevanta målgrupper. Trovärdiga och karaktäristika ambassadörer med rätt värderingar samt profiler som tilltalar de olika målgruppssegmenten, blev givet i satsningen på plattformen. Här hanterades en grundlig research, noggrant urval av relevanta representanter och löpande projektledning och regi mot samarbetspartners såväl innan som under och efter produktion.

 

Produktion

Seriens fem avsnitt producerades under en tredagars produktion på Öknaskolan utanför Stockholm. Produktionsledningen innefattade manus, inspelningsschema, logik, teknik och regi för skolans involverade, producenter, produktionsledare, logistik och statister på totalt 50+ medverkande. Produktionen och efterarbetet resulterade i 5 serieavsnitt med tillhörande 30+ unika annonsformat anpassat för varje målsättning, kanal och placering i kundresan.

 

Annonsering

Synkronisering av kanaler som Facebook, Instagram, Snapchat och Youtube var bärande i distributionen för att täcka målgruppens engagemang i varje steg. Varumärkesbyggande annonser kompletterades med exponering via profilernas officiella konton för maximal räckvidd. Tävlingsperioden innefattade i sin tur starkt konverteringsfokus mot Youtube-avsnitten som distribuerades via profilerna och Jobba Grönts kanaler. Uppföljningsvis nyttjades engagemangsdatan strategiskt och beroende på visat intresse exponerades målgruppen med unika budskap inom skog, trädgård, maskin/teknik och djur för att driva relevant trafik mot ansökningssidan.

Play Video
Kontakta oss!

Är du nyfiken på DigiView och hur vi kan hjälpa dig accelerera din tillväxt via digital marknadsföring?

Hör av dig så lovar vi att återkoppla så snart vi kan!

RING
08-410 33 787

BESÖK
Sveavägen 59
113 59, Stockholm