BRAVO JUICE

En av de mest framgångsrika studierna inom varumärkeskännedom

Case av DigiView Agency

pts
Annonskännedom av kampanjen
+ pts
Ökad varumärkeskännedom
+ pts
Ökad köpintention

Uppdraget

Bravo är ett av Sveriges mest välkända juicevarumärken och finns på många frukostbord runtom i landet. Med åren har Bravo utvidgat sitt sortiment och den här gången var det dags att lansera produkten Bravo Smoothie. Vårt uppdrag innebar att öka såväl varumärkeskännedom som köpintention för den nya produkten. Detta genom att skapa ett slagkraftigt kreativt koncept anpassningsbart för distribution på flertalet digitala plattformar. Slutligen skulle en varumärkesstudie genomföras för att mäta kampanjens nedslag i kännedom kring varumärket Bravo och deras nya produkt smoothie.

Metod

Genomförande

Kreativt koncept

Den främsta målgruppen för Bravo är familjer med 2+ barn som bor hemma med ett svenskt frukostbeteende under vardagar. Juice konsumeras främst vid frukost (75% av den totala volymen under frukost) och detsamma gäller för Bravo-konsumenter. Dessutom ses Bravo mer som en törstsläckare jämfört med andra juicemärken, främst under eftermiddag och kväll. Därför anpassade vi vårt kreativa koncept utefter tre målgrupper: Inköpare (Beslutsfattare i butik: Föräldrar med familj där barnen bor hemma och är mellan 3-25 år), användare (Barn mellan 7-20 år) och slutligen livsnjutare (Vuxna som ansvarar för handlingen i åldrarna 25-50). 

Med våra målgrupper i åtanke fokuserade vi på att kommunicera produkten i miljöer som återspeglade våra målgruppers vardagsliv såsom frukost, picknick eller på språng. Detta för att skapa relevanta associationer och placera Bravo Smoothie top of mind under nämnda sammanhang och inte minst när beslut ska fattas vid juicehyllan i butik. Vi var även noggranna med tidig exponering av varumärke och central produktplacering samt konsekvent utseende i de olika annonserna för att säkerställa bra kännedom.

 

Annonsering

Bravo smoothie-kampanjen innehöll en videoannons på Facebook uppdelad i tre olika versioner (blandad frukt, röda bär och tropiska frukter). Kampanj optimerades mot målsättningen varumärkeskännedom och räckvidd. Vår ambition var också att vara extra närvarande under de mest köpintensiva perioderna: lönedagar och helger. Kampanjen levererade nästan 5 miljoner intryck, hade en räckvidd på 1,4 miljoner människor och en genomsnittlig frekvens på 3,5. Vi nådde också 52% av den potentiella målgruppen (2 760 000 personer) där 50% av målgruppen såg minst 3 sekunder av de sju sekunder långa annonserna.

 

Varumärkesundersökning

Efter kampanjperioden genomfördes slutligen en Brand Lift-studie där Bravo kunde mäta kampanjens inflytande. Med denna studie kunde vi se om vi hade ökat varumärkeskännedomen och om våra målgrupper hade incitament att köpa produkten i den fysiska butiken.

Kontakta oss!

Är du nyfiken på DigiView och hur vi kan hjälpa dig accelerera din tillväxt via digital marknadsföring?

Hör av dig så lovar vi att återkoppla så snart vi kan!

RING
08-410 33 787

BESÖK
Sveavägen 59
113 59, Stockholm